Courier Service

Courier Service

Join Us

Merbok Forum

Mengenali seni suara Merbok atau Ketitir

>> Saturday, February 14, 2009

Sekarang kita teruskan kepada ketetapan suara Ketitir yang diterima untuk pertandingan.

"Kok Kok Kok", merupakan 'jalan tengah' yang pada setengah ketitir menyebut satu "Kok", ada yang dua, tiga, empat, lima hingga ke enam "Kok". Contohnya yang empat = "Kok Kok Kok Kok"

'Jalan tengah' yang diberi markah tinggi:

1. Hendaklah dua, seperti, "Kok Kok" dan ke atas.
2. Jarak antara "Kok Kok Kok" hendaklah nyata sebutannya, seperti, "Kok-Kok-Kok". Jarak rapat seprti, "KokKokKok" kurang markahnya.

Pada keseluruhannya, 'jalan tengah' adalah sebahagian daripada 'jalan suara ketitir'. Untuk tujuan ini 'jalan' diambil kira dari Seru atau Angkatan sebelum sampai kehujung atau Kong. Contohnya, "Wau Kok Kok Kok Kong" yang dikenali sebagai ketitir "jalan empat", setelah diambil kira, 'Wau' dan 'tiga jalan tengah'.
Seterusnya, ketitir jalan lima, "Wau Kok Kok Kok Kok Kong".

Maklumat penting.

Jalan ketitir yang gariskan diatas diterima pakai di Malaysia dan Thailand. Di Singapure dibilang semua dari 'Wau' + 'jalan tengah'+Kong. Contohnya "Wau Kok Kok Kok Kong" dikira di Malaysia dan Thailand sebagai 'ketitir empat jalan', malah di Singapura sebagai ketitir lima jalan.

Walau apa pun itu hanya sebagai kenalan sahaja; tidak ada beza dalam nyanyian ketitir dan markahnya

0 comments:

Post a Comment

Forum Community

Merbok Forum

EDISI LAMAN WEB

Merbok Forum Merbok Forum Merbok Forum Merbok Forum Bird Forum Bird Forum Merbok Forum Merbok Forum Merbok Forum bakal melahirkan sebuah buku berbentuk E-BOOK tidak lama lagi. Ianya berkaitan Burung Merbok dan Tekukur penuh dengan informasi dan padat dengan tips-tips yang berguna bagi pengemar burung.

FORUM NEWS LETTER

Penyerahan T-Shirt 'Ekslusif' Merbok Forum Edisi Pertama
Penyerahan T-Shirt Merbok Forum T-Shirt Merbok Forum
Edisi ke-2 bakal muncul tidakj lama lagi..!Tempahan kini dibuka.

RANKING / BIRD TOPSITE

TOP SITE Photobucket Bird Top Site Bird Site Bird Site Bird Site Bird Site Bird Site Bird Site

LINK US (BLOG AND FORUM)

Link Us (opy/paste into your own (website or blog)
Merbok Forum Laman Warisan Laman Warisan

Back to TOP